به گزارش سرویس اقتصادی بي باک، بحث  پیشنهادحذف۳ دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران مطرح است که قرار است در بررسی اصلاحیه بودجه ۹۲ کمیسیون برنامه به دولت پیشنهاد داده که تجدید نظری در پرداخت یارانه نقدی به گروه‌های درآمدی انجام دهد.

 در این خصوص حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با بی باکاظهار داشت: امروز بعدازظهر ساعت16 کمیسیون برنامه و بودجه برای بررسی پیشنهاد های دولت برای اصلاح قانون بودجه سال 92تشکیل جلسه خواهد داد.موضوع حذف دهک های بالا در پیشنهادهای دولت نبوده است و ممکن توسط نمایندگان به عنوان پیشنهادی برای جبران کمبود منابع عنوان شود.

وی بیان داشت:زمانی که از حذف دهک مطرح می شود چند نکته حائز اهمیت است، اگر قرار باشد دهک هایی از دریافت یارانه حذف شود،لازم است اطلاعات کافی و دقیق از میزان اقتصادی افراد جامعه داشته باشیم فقط در این صورت است که بر اساس آن میتوانیم بدانیم فرد دارای شرایط  دریافت نقدینگی است یا نه، اگر اطلاعات کامل نباشد شاهد بروز تبعاتی در جامعه خواهیم بود، کما اینکه در موضوع خوشه بندی خانوار صورت گرفت و نتیجه بخش نبود.

حاجی دلیگانی تاکید کرد: پیشنهاد دیگری به جای حذف برخی از دهک ها را میتوان مطرح کرد، میتوانم میزان مصرف را هدفمند کنیم، به این معنی که برای هریک از حامل های انرژی یک کف مصرفی را مشخص نمایم که همان بهره مندی از یارانه است و در صورت مصرف بیشتر به صورت آزاد از افراد پرمصرف اخذ شود، این موضوع هنوز در کمیسیون مطرح نشده است و قرار است بعد از بررسی در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شود که در این صورت از مصرف بی رویه هم جلوگیری خواهد شد و دریافت اطلاعات مشترکان پر مصرف هم به سهولت قابل دسترسی است، همچنین اقشار آسیب پذیر اقشاری هستند که در بخش انرژی کم مصرف تر هم هستند در اینصورت عدالت بیشتر برقرار خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه در پاسخ به این سوال که در صورت حذف سه دهک بالا ، پرداخت نقدی به دهک های پایین افزوده خواهد شد یا مبلغ پرداخت نشده  به خزانه دولت واریز خواهد شد؛ گفت: مشکل این است که در حال حاضر دولت14هزار میلیار تومان در سال به صورت  نقدی یارانه پرداخت می کند، که دولت منبعی برای پرداخت ندارد، لذا برای جبران 14هزار میلیار است که قرار است سه دهک حذف شود نه اینکه مابه التفاوت آن به دیگر دهک ها پرداخت شود.